MIRA
interier

Náš pohľad na bývanie prešiel za obdobie posledných dvoch dekád výraznou premenou. Takmer nekonečné kombinácie dnes dostupných materiálov, farieb a tvarov umožňujú naplno preniesť do interiéru náš vkus i  každodenné požiadavky na jeho funkčnosť. Zároveň nepreberná ponuka na trhu s nábytkom, interiérovými doplnkami a vybavením prináša do nášho rozhodovania o jeho budúcej podobe problematiku zladenia jednotlivých estetických celkov.. MiRA interier Vám ponúka profesionálnu pomoc pri zariaďovaní interiérov a komplexnú spoluprácu od počiatočného návrhu cez realizáciu stavebných prác až po dodávku nábytku a doplnkov.

Ing. arch. Miroslava Gajanová

spoľahlivý partner pre Váš interiér

Komplexné riešenie interiéru

servis

komplexné riešenia pre vás 

služby

spoločnosť zaoberajúca sa návrhom a realizáciou interiérov. Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti interiérového dizajnu a spolupráca s mnohými klientmi nás každodenne presviedčajú, že realizácia ľudských túžob a predstáv o budúcom domove je zodpovedná a náročná úloha a zároveň najkrajší aspekt našej profesie.

projekty

Komplexné riešenie interiéru znamená spoluprácu s klientom od prvého stretnutia cez prípravu vizualizácií a projektu až po realizáciu stavebných prác a dodávku kompletného interiérového vybavenia. Na základe vlastných skúseností vieme, že pre klienta je najvýhodnejšie mať jedného spoľahlivého partnera pre riešenie každej etapy tvorby interiéru.

partneri

Vieme, že pre uspokojenie potrieb našich klientov je potrebná
spolupráca niekoľkých špecializovaných partnerov. Snažíme sa o vytvorenie dlhodobých partnerstiev so svojimidodávateľmi, aby sme naše projekty dokázali realizovať v maximálnej možnej kvalite a čonajkomplexnejšie.

Naša práca

Partneri

naši partneri s ktorými spolupracujeme